OC ZAWODOWE

Ubezpieczenie OC w związku z wykonywanym zawodemWykonywanie określonego zawodu to nie tylko powołanie, prestiż i korzyści, ale także możliwość narażenia siebie i drugiego człowieka na straty. Niedopatrzenie, zmęczenie może być przyczyną popełnienia błędu, którego konsekwencje mogą być kosztowne. Nawet najlepszym zdarzają się błędy, więc trudno jest się przed nimi w pełni zabezpieczyć, ale można zapewnić sobie wsparcie finansowe na wypadek takich sytuacji.

Ubezpieczenie OC pokryje roszczenia finansowe osób poszkodowanych, pozwoli więc płynnie pokryć wyrządzoną szkodę. Cześć zawodów została wręcz objęta obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC by chronić klientów i pacjentów. Warto jednak o ubezpieczeniach myśleć jako o zabezpieczeniu własnych interesów, a nie jako spełnianiu obowiązków ustawowych. Warto też wziąć pod uwagę ubezpieczenie zapewniające szerszą ochronę niż wymagają tego przepisy.

Oprócz wybranych zawodów, ubezpieczamy także innych specjalistów, min.:
OC dla wybranych zawodów

OC MEDYCZNE

Dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych osób udzielających świadczeń medycznych, min. dla rehabilitantów, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, itp. Również dla podmiotów leczniczych oraz podmiotów zaopatrujących w środki pomocnicze i wyroby medyczne

DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia OC adresowane do podmiotów świadczących usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i/lub wykonujących czynności doradztwa podatkowego

OC DLA NAUCZYCIELI i INSTRUKTORÓW

Dobrowolne OC zawodowe dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów oraz instruktorów rożnych dyscyplin sportowych...

Ubezpieczenia, które znajdziesz w naszej ofercie
DLA KAŻDEGO
NA ŻYCIE I ZDROWIE
  • wypadkowe
  • zdrowotne
  • otwarte grupy
  • tradycyjne na życie
  • inwestycyjne na życie
W PRACY I BIZNESIE
Skrzynki mailowe Ubezpieczycieli