W RAZIE SZKODY


Jak zgłosić szkodę?

Szkodę możemy zgłosić na kilka prostych sposobów:

Zgłoszenie szkody wymaga przedstawienia okoliczności zajścia zdarzenia szkodowego oraz rozmiaru powstałej szkody. Po zgłoszeniu zostanie przypisany numer szkody i nadany bieg sprawie. Jeśli szkoda wymaga oględzin, w ciagu 7 dni powinien skontaktować się rzeczoznawca i omówić na oględziny. Jeśli szkoda, np. z ubezpieczeń NNW, wymaga przedstawienia dokumentacji medycznej, trzeba pamiętać, że dopiero ich przedstawienie pozwoli na realizację świadczenia.

Kwota odszkodowania, a przynajmniej jego bezsporna cześć, powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni. Nie mniej jednak wielu ubezpieczycieli praktykuje realizację odszkodowań w czasie znacznie krótszym - nawet w przeciagu 3 dni od daty zgoszenia.


Informacje niezbędne przy zgłoszeniu szkody

Przy zgłoszeniu szkody, będziesz zobowiązany do podania poniższych informacji:


Czas na zgłoszenie szkody

Czas na zgłoszenie szkody zależy od rodzaju ubezpieczeń. Szkody z ubezpieczeń własnych, obejmujących ochroną własne mienie, z takich jak Autocasco, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie mienia firmowego, ubezpieczenia wypadkowego należy zgłosić w ciągu od 3 do 14 dni od daty zdarzenia lub od daty uzyskania informacji o szkodzie. Czas ten jest ściśle określony o OWU i zależy od Ubezpieczyciela i konkretnego ubezpieczenia.

W przypadku szkody powstałej z winy osoby trzeciej i dochodzenia roszczeń z polisy tej osoby jako sprawcy, czas na zgłoszenie jest znacznie dłuższy. Kwestię tą reguluje kodeks cywilny, który przewiduje aż 3 lata na zgłoszenie szkody.


Kto może zgłosić szkodę?

Numery infolinii

opłaty za połączenia z telefonu stacjonarnego jak za połączenie lokalne,
z telefonu komórkowego wg cennika operatora


ALLIANZ 224 224 224

COMPENSA 801 120 000 lub +48 22 501 61 00

ERGO HESTIA 801 107 107 lub 58 / 555 5 555

GENERALI 913 913 913

GOTHAER 22 / 469 69 69

INTERRISK 22 / 212 20 12

LIBERTY 22 / 589 95 21

PROAMA 815 815 815

PZU 801 102 102 lub 22 / 566 55 55, 22 / 566 55 55

TUZ 22 / 327 60 60

UNIQA 801 597 597 lub 42 / 66 66 500

WARTA / HDI 502 308 308 lub 801 308 308

OTWARTE GRUPY


Ubezpieczenia, które znajdziesz w naszej ofercie
DLA KAŻDEGO
NA ŻYCIE I ZDROWIE
  • wypadkowe
  • zdrowotne
  • otwarte grupy
  • tradycyjne na życie
  • inwestycyjne na życie
W PRACY I BIZNESIE
Skrzynki mailowe Ubezpieczycieli