Ubezpieczenia
turystyczne • na urlop, w podróż służbową, do pracy zagranicą
 • w Polskę i zagranicę
 • samolotem, samochodem, pieszo
 • pomoc w nagłych zachorowaniach i nieszczęśliwych wypadkach

Po co ubezpieczenia turystyczne?

By w razie choroby, wypadku, kradzieży bagażu, uszkodzenia mienia w hotelu, czy innych dziwnych zdarzeń móc zdać się na fachową pomoc. Wystarczy skontaktować się z polskim centrum assistance i poprosić o pomoc. Ubezpieczyciel pokieruje do najbliższej placówki i pokryje koszty transportu medycznego i leczenia, zwróci za skradziony bagaż i pokryje koszty uszkodzenia mienia.

Koszt takiego ubezpieczenia jest porównywalny do kosztu zakupu okularów przecisłonecznych, a wsparcie nieporównywalnie większe!


Ile kosztuje polisa turystyczna?


odpoczynek w Chorwacji

Koszty leczenia suma 200.000 zł
Assistance suma 200.000 zł
NNW suma 20.000 zł
OC suma 20.000 zł
Bagaż suma 2.000 złskładka od 25 zł /tydzień

nurkowanie w Egipcie

Koszty leczenia suma 200.000 zł
Assistance suma 200.000 zł
NNW suma 30.000 zł
OC suma 500.000 zł
Bagaż suma 5.000 zł
+ Sporty ekstremalne (nurkowanie)


składka od 35 zł /tydzień

zwiedzanie Tajlandii

Koszty leczenia suma 350.000 zł
Assistance suma 350.000 zł
NNW suma 20.000 zł
OC suma 20.000 zł
Bagaż suma 2.000 złskładka od 45 zł /tydzień


Zapytaj nas o ubezpieczenie na Twój wyjazd!

Co kryje pakiet ubezpieczeń turystycznych?

Ubezpieczenie
Kosztów Leczenia

Zapewnia pomoc w przypadku konieczności poddania się leczeniu w związku z wypadkiem
lub nagłym zachorowaniem.

Ubezpieczyciel pokryje koszty wizyt lekarskich, pobytu i leczenia w szpitalu, wykonanych badań i zabiegów, niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych.

Ubezpieczenie
Pomocy Assistance

Obejmuje logistykę związaną z zapewnieniem pomocy medycznej, począwszy od informacji o placówkach medycznych, przez zorganizowanie transportu i opłacenie leczenia.

To także pomoc służb ratunkowych i inna pomoc w podróży, min. opieka nad dziećmi, pomoc prawna, usługa tłumacza.

Ubezpieczenie
Bagażu Podróżnego

Zabezpiecza na wypadek zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży bagażu.

Ochroną można objąć nie tylko rzeczy osobiste, ale również sprzęt elektroniczny, min. laptopy, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe,
a także sprzęt sportowy - rowery, narty, deski, sprzęt do nurkowania.

Ubezpieczenie
Następstw wypadków

To wsparcie finansowe w razie wypadku. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w określonym procencie sumy ubezpieczenia odpowiednio do doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu.

To także wsparcie dla Rodziny w przypadku śmierci - Ubezpieczyciel wypłaca wówczas 100% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie
Odpowiedzialności cywilnej

Chroni przed roszczeniami osób trzecim w przypadku wyrządzenia im szkody.

Np. podczas pobytu w hotelu uszkodzisz lampę i musisz zapłacić za naprawę 300 Euro, na plaży uderzysz piłką w aparat innego urlopowicza - naprawa 700 Euro, itd... Ubezpieczyciel przejmie roszczenia i pokryje je za Ciebie.

Dodatkowe rozszerzenia
 • sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka, narciarstwo i inne sporty zimowe - jeśli planujesz ich uprawianie podczas podróży
 • choroby przewlekłe - jeśli cierpisz na nie i stale się leczysz
 • praca fizyczna - jeśli będziesz ją wykonywał
 • inne szczególne rozszerzenia - np. akty terroru, działania wojenne
Kup on-line


Dla tych, którzy nie mają czasu skontaktować się z nami...

Dopasuj zakres do swoich potrzeb i kup polisę bez wychodzenia z domu!

Gdybyś jednak potrzebował podpowiedzi chętnie służymy pomocą!
PRYWATNE UBEZPIECZENIE A KARTA EKUZ z NFZ


Ubezpieczeni w NFZ mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, na zasadach społecznej służby zdrowia, jak obywatele tych państw. W większości przypadków wiąże się to z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych, gdyż w większości krajów państwowa opieka zdrowotna nie jest w całości bezpłatna.

Bezpłatna pomoc medyczna zostanie udzielona przez placówki medyczne tylko w zakresie określonym w przepisach danego państwa członkowskiego. Warunkiem skorzystania z pomocy jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez NFZ na podstawie złożonego wniosku. W większości krajów UE warunkiem uzyskania należnych świadczeń jest zarejestrowanie tego formularza w odpowiedniej instytucji ubezpieczeń społecznych tuż po przyjeździe.


Polacy będą partycypować w kosztach swojego leczenia za granicą!!

Dla przykładu:


Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, w tym narciarstwa, obciążone jest wyższymi kosztami i mogą nie być objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.


Czego NIE ZAPEWNIA Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w żadnym kraju UE?


Więcej informacji o systemach danego kraju na stronie NFZDlaczego warto kupić ubezpieczenie turystyczne?

 • ubezpieczenie turystyczne zapewnia znacznie szerszą ochronę w razie choroby czy nieszczęśliwego wypadku
 • zapewnia bezgotówkowe leczenie bez dopłat i udziałów własnych w każdym kraju na świecie
 • obejmuje leczenie w prywatnych placówkach
 • pokrywa niezbędne koszty transportu do Polski
 • nie wymaga zbędnych formalności
 • umożliwia rozszerzenie o dodatkową ochronę np. ubezpieczenie nnw, bagażu oraz odpowiedzialności cywilnej
 • kosztuje niewiele!
ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ, BILETU BĄDŹ NOCLEGU


Często planujemy i rezerwujemy wakacyjny wyjazd już zimą, ciesząc się przez kolejne miesiące na myśl o urlopie.
A co jeśli z jakiegoś powodu przyjdzie zrezygnować z wyjazdu? Warunki imprezy turystycznej przewidują częściowy zwrot, jednak im bliżej wyjazdu tym mniejsza część zwrotu. Rezygnując z wycieczki na 3 dni przed planowanym terminem zwrot wyniesie jedynie ok. 20%. Dlatego warto mieć dodatkowe zabezpieczenie.

Proponujemy ubezpieczenie odwołania imprezy turystycznej, które w pełni pokryje straty finansowe w związku z koniecznością:

 • odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu,
 • anulowania biletu podróżnego,
 • anulowania noclegu,

Ubezpieczyciel zapewni ochronę w sytuacjach takich jak:

 • nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie o przeciwwskazaniach do odbycia podróży zagranicznej lub śmierć Ubezpieczonego bądź osoby bliskiej podróżującej wspólnie z Ubezpieczonym,
 • śmierć lub zachorowanie zagrażające życiu innej osoby bliskiej,
 • szkody w mieniu powstałe w Polsce w wyniku zdarzenia losowego lub będące następstwem przestępstwa
 • zdarzenia losowe, np. pożar, powódź, huragan, uniemożliwiające pobyt w miejscu planowanego zakwaterowania w okresie podróży,
 • kradzież dokumentów niezbędnych w podróży tj. paszport, wiza wjazdowa, dowód osobisty, o ile kradzież miała miejsce w okresie 7 dni poprzedzających wyjazd i została zgłoszona policji.

Wysokość odszkodowania ustalana jest jako różnica ceny imprezy i dokonanego przez organizatora czy przewoźnika zwrotu.
Co oznacza, że 100% kosztów wróci do portfela.

Składka za ubezpieczenie zależy przede wszystkim od wysokości ceny imprezy i kształtuje się na poziomie od 0,6% do 3%. Im tańsza impreza tym niższa stawka.

Ważne. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć nie później niż
do 7 dni od daty zawarcia umowy z biurem podróży, wykupienia biletu podróżnego czy rezerwacji noclegu.


WARTO WIEDZIEĆ


Ubezpieczenie kosztów leczenia a choroby przewlekłe

x

Sport w ubezpieczeniach turystycznych

x

Polisa dla często podróżujących

x