DLA OBCOKRAJOWCÓW

Ubezpieczenia na czas pobytu w Polsce


Witamy w Polsce!

Obcokrajowcom, przebywającym na terenie naszego kraju oferujemy ubezpieczenia, które zapewnią wsparcie organizacyjno-finansowe w przypadku konieczności skorzystania z pomocy medycznej.

Ubezpieczenia te uchronią przed koniecznością finansowania leczenia z własnej kieszeni i pomogą w odnalezieniu się w polskim środowisku medycznym.


Ofertę naszą adresujemy także do Polaków, którzy na stałe mieszkają za granicą i potrzebują ubezpieczenia na czas pobytu w Polsce.

KOSZTY LECZENIA

Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia całodobową ochronę na wypadek konieczności korzystania z pomocy medycznej w naszym kraju.
Polisa obejmie koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Zakres ubezpieczenia jest dostosowany do prawnego obowiązku ubezpieczenia na wypadek choroby, leczenia szpitalnego i śmierci dla cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową lub wizę Schengen.

Więcej informacji poniżej.


ubezpieczenia dodatkowe

Warto dorzucić też niedrogie ubezpieczenia dodatkowe:

Ubezpieczenie kosztów leczenia


Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmować będzie udokumentowane koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Polisa pokryje między innymi:

Szczegółowy zakres ubezpieczenia będzie się różnić w zależności od wyboru Ubezpieczyciela, poniżej więcej informacji w załączonych materiałach:

> zakres ubezpieczenia GOTHAER
> zakres ubezpieczenia PZU Wojażer


Składka

Wysokość składki zależeć będzie od kilku czynników, przede wszystkim od wysokości sumy ubezpieczenia, okresu trwania polisy, ilości i wieku osób ubezpieczanych oraz od dodatkowych rozszerzeń takich jak wykonywanie pracy o podwyższonym ryzyku, uprawianie sportów zimowych czy choroby przewlekłe.Suma ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia ustala osoba zawierająca ubezpieczenie.

Może to być np. suma 10 000 EUR, 30 000 EUR lub 40 000 EUR.

Ustalona suma stanowić będzie górną granicę do jakiej Ubezpieczyciel pokryje łączne koszty leczenia, w tym koszty transportu, koszty zakupu śrdoków pomocniczych oraz koszty podróży osoby towarzyszącej.


Zgłoszenie się do Ubezpieczyciela

W przypadku zdarzenia wymagającego wsparcia ze strony Ubezpieczyciela w ramach zawartego ubezpieczenia należy pamiętać, aby:


Rozliczenie kosztów leczenia

Ubezpieczyciel może dokonać pokrycia kosztów leczenia bezpośrednio do placówki medycznej lub innej udzielającej pomocy czy też na rachunek bankowy lekarza. Jeśli koszty te zostaną pokryte przez Ubezpieczonego firma Ubezpieczeniowa zwróci Ci je Ubezpieczonemu.

Rozliczenie kosztów nastąpi po weryfikacji zasadności świadczenia ze strony Ubezpieczyciela na podstawie:Ogólne warunkiOWU GOTHAER KOSZTY LECZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW
ANEKS 1 (dot. reklamacji)
ANEKS 2 (skorowidz istotnych postanowień)
Tabela uszczerbków do ubezpieczenia NNW

OWU PZU WOJAŻER

Ubezpieczenia, które znajdziesz w naszej ofercie
DLA KAŻDEGO
NA ŻYCIE I ZDROWIE
  • wypadkowe
  • zdrowotne
  • otwarte grupy
  • tradycyjne na życie
  • inwestycyjne na życie
W PRACY I BIZNESIE
Skrzynki mailowe Ubezpieczycieli