OC ZAWODOWE

Dla nauczycieli, instruktorów, wychowawców


Niniejsze ubezpieczenie adresujemy do:

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, nie wymagane żadnymi przepisami prawa, mimo to warto o nim pomysleć. Sytuacje szkodowe zdarzają sie nawet najbardziej doświadczonym.

Ubezpieczenie ma zapewnić finansowe wsparcie w przypadku wyrządzenia szkody podopiecznym w związku z wykonywaniem swojej pracy. Roszczenia poszkodowanych (uszczerbek na zdrowiu, utracone korzyści, straty moralne) mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy, których pokrycie może stanowić poważny problem.

Ile kosztuje takie ubezpieczenie?


SUMA GWARANCYJNA 100.000 PLN
zakres terytorialny POLSKA
bezszkodowa historia pracy w zawodzie w ostatnich 3 latach


ZAKRES OCHRONY


Zakres ubezpieczenia zapewnia ochronę na wypadek szkód w mieniu lub na osobie (np. uszczerbek na zdrowiu) wyrządzonych podopiecznym w wyniku uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych.
W przypadku przejściowej niedyspozycji lub nieobecności ubezpieczonego, ubezpieczenie obejmie ochroną także jego zastępcę.

Podstawowy zakres obejmuje szkody na terenie Polski, z możliwością rozszerzenie ochrony na kraje świata, z wyłączeniem USA i Kanady.

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej po ustaleniu we własnym zakresie i uznaniu zasadności roszczeń. W ramach ubezpieczenia pokryje koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, koszty obrony sądowej, koszty działań podjętych przez ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

Ubezpieczenie można zawrzeć na rok lub na określony czas, np. czas trwania kolonii albo sezonu narciarskiego.Ogólne warunkiOWU ERGOHESTIA OC nauczycieli, wychowawców, instruktorów

Ubezpieczenia, które znajdziesz w naszej ofercie
DLA KAŻDEGO
NA ŻYCIE I ZDROWIE
  • wypadkowe
  • zdrowotne
  • otwarte grupy
  • tradycyjne na życie
  • inwestycyjne na życie
W PRACY I BIZNESIE
Skrzynki mailowe Ubezpieczycieli