DLA FANÓW ŻEGLOWANIA

Ubezpieczenie jachtów i innych sprzętów wodnych

Na fali

Fanom żeglowania i innych wodnych sportów polecamy pakiet ubezpieczeń zapewniających wsparcie finansowe w razie zaistnienia wypadku na wodzie i nie tylko.

Polisa zapewni ochronę zarówno w trakcie trwania sezonu żeglarskiego, jak i poza sezonem w czasie okresu wyłączonego z eksploatacji.Ubezpieczenie, które proponujemy umożliwią pokrycie poniesionych strat lub koniecznych wydatków. A w przypadku utraty zdrowia zapewnią wsparcie finansowe na leczenie i zakup niezbędnych leków, środków ortopedycznych lub innych pomocy medycznych.


Jaki sprzęt ubezpieczamy?Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:


W jakich sytuacjach?

Standardowy zakres obejmować będzie amatorskie i zawodowe żeglowanie. Dodatkowo zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o szkody powstałe podczas:

Ubezpieczenie w Gothaer skierowane jest do osób (zarówno prywatnych jak i przedsiębiorców), które pływają po rzekach i jeziorach na terenie Polski.

Osobom, które poszukują ochrony na wodach dalszych, poza terenem Polski zaproponujemy innego Ubezpieczyciela.

Zakres ubezpieczeń


CASCO JACHTU lub innego sprzętu

Ubezpieczenie casco obejmować będzie szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego jachtu (bądź innego sprzętu) wraz z osprzętem, oraz wyposażeniem standardowym i dodatkowym, powstałe:

Dodatkowo zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju w czasie transportu lądowego.


OC UŻYTKOWNIKA

Ubezpieczenie zapewni ochronę na wypadek roszczeń osób poszkodowanych, którym zostanie wyrządzona szkoda w związku użytkowaniem jachtu śródlądowego (lub innego ubezpieczanego sprzętu pływającego) podczas żeglugi, postoju, manewrowania oraz wodowania i podnoszenia z wody.


NNW CZŁONKÓW ZAŁOGI

Ubezpieczenie zapewni wsparcie finansowe ubezpieczonym członkom załogi w razie nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczeni lub bliscy otrzymają świadczenia:


MIENIE OSOBISTE CZŁONKÓW ZAŁOGI

Ochroną ubezpieczeniową objęte będzie takie mienie jak:

odzież, środki higieny osobistej oraz kosmetyki, zegarek, urządzenia elektroniczne, jak: aparat fotograficzny, radio, odtwarzacz mp3, telefon komórkowy, lornetka, latarka, gitara, książki.

Polisa zapewni ochronę na wypadek szkód takich jak: utrata, uszkodzenie lub zniszczenie w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia CASCO.Ogólne warunki


GOTHAER NA FALI ZAKRES, skrót
OWU GOTHAER NA FALI, obowiązują od 01.06.2016r.Ubezpieczenia, które znajdziesz w naszej ofercie
DLA KAŻDEGO
NA ŻYCIE I ZDROWIE
  • wypadkowe
  • zdrowotne
  • otwarte grupy
  • tradycyjne na życie
  • inwestycyjne na życie
W PRACY I BIZNESIE
Skrzynki mailowe Ubezpieczycieli