DLA BIUR
RACHUNKOWYCH

OC zawodowe + ubezpieczenie biura
Kompleksowa ochrona

Oferujemy kompleksową ochronę ubezpieczeniową właścicielom biur rachunkowych.

Obok obowiązkowego ubezpieczenia OC, opartego na przepisach prawnych oferujemy dodatkowe klauzule stanowiące uzupełnienie obowiązkowego zakresu ochrony, min. klauzulę dotyczacą obsługi kadrowo-płacowej oraz klauzulę związaną z doradztwem podatkowym.


Ubezpieczenia OC zawodowe mają chronić przed finansowymi obciążeniami wynikającymi z konieczności pokrycia ewentualnych roszczeń klientów bądź innych osób poszkodowanych w wyniku błędów w wykonywaniu zawodu.

Proponujemy także ubezpieczenie biura, które zabezpieczy przed konsekwencjami różnych nagłych zdarzeń losowych, w tym od pożaru, kradzieży z włamaniem, zalania.Obowiązkowe OC biura rachunkowego


Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ubezpieczenie oparte jest na Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2014r. obowiązującym w obecnym zakresie od 19 stycznia 2015r.

Zakres ochrony

Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązkowym ubezpieczeniem zostaną objęte takie czynności jak:


Suma gwarancyjna

Rozporządzenie określa wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej odnoszącej się do jednego ubezpieczonego zdarzenia, wynosi ona 10.000 euro. Suma gwarancyjna określana jest w złotych przy zastosowaniu średniego kursu euro, ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.Wysokość sumy gwarancyjnej można podwyższyć rozszerzając ochronę o dobrowolną klauzulę wyższej sumy gwarancyjnej, tzw. klauzulę nadwyżkową.

Obowiązkowym ubezpieczeniem nieobjęte pozostaną czynności związane z doradztwem podatkowym, takie jak:

Możemy objąć je ochroną dołączając klauzulę czynności doradztwa podatkowego. Obowiązkowe ubezpieczenie nie obejmuje także czynności związanych z prowadzeniem kadr i płac, które warto objąć dodatkową klauzulą.
Klauzula wyższej sumy gwarancyjnej


Wymagana ustawą suma gwarancyjna w wysokości 10.000 EURO może nie zapewniać odpowiedniej ochrony. Warto wówczas podwyższyć sumę gwarancyjną dodatkową dobrowolną klauzulą do oczekiwanej wysokości.

Klauzula wyższej sumy, nazywana klauzulą nadwyżkową umożliwia podwyższenie sumy gwarancyjnej nawet o 1 mln zł.

OWU OC ZAWODOWE PZU z dnia 7 czerwca 2016 r. patrz kl.51 strona 13

Klauzula doradztwa podatkowego


Klauzula zapewnia ochronę w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem. Obejmuje takie czynności jak:Do stycznia 2015r. powyższe czynności były objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC biur rachunkowych, co zapewniało ochronę na mocy ustawy. Chcąc zachować ochronę w dotychczasowym zakresie należy dołączyć powyższą klauzulę.OWU OC ZAWODOWE PZU z dnia 7 czerwca 2016 r. patrz kl.78 strona 11

Klauzula dotycząca obsługi kadrowo-płacowej


Klauzula zapewnia uzupełnienie ochrony o czynności nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem. Obejmuje takie czynności jak:OWU OC ZAWODOWE PZU z dnia 7 czerwca 2016 r. patrz kl.40 strona 11


Pozostałe klauzule dodatkowe


Dla wymagających Klientów PZU oferuje szereg klauzul dodatkowych. Dzięki elastycznej formie klauzul dodatkowych każdy Klient może dopasować ofertę na własne potrzeby zapewniając optymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej.


Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia obowiązkowego


Klauzule dodatkowe do ubezpieczeń dobrowolnych
PZU OC ZAWODOWE Treść Klauzul dodatkowych do OC biur rachunkowych

Ubezpieczenie biura


Po zawarciu ubezpieczeń OC związanych z zawodową działalnością rachunkową, warto pomyśleć też o zabezpieczeniu pozostałej strony prowadzonej działalności, czyli własnego mienia wykorzystywanego do prowadzenia biura oraz ewentualnych roszczeń powstałych wskutek wyrządzenia szkody innym w związku z prowadzeniem biura.

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczeniem chronić możesz:

na wypadek takich szkód jak:Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności

Ubezpieczenie takie zabezpiecza przed roszczeniami osób trzecich poszkodowanych w związku z prowadzoną działalnością.

Chodzi o szkody niezwiązane bezpośrednio z działalnością rachunkową, ale związane z działalnością ogólnie, czyli związane z:

Przykładowe szkody:


Ubezpieczenia, które znajdziesz w naszej ofercie
DLA KAŻDEGO
NA ŻYCIE I ZDROWIE
  • wypadkowe
  • zdrowotne
  • otwarte grupy
  • tradycyjne na życie
  • inwestycyjne na życie
W PRACY I BIZNESIE
Skrzynki mailowe Ubezpieczycieli